Find us on Google+

Khách hàng tiêu biểu

A2Z Event - Nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Lễ hạ thuỷ & vận chuyển giàn công nghệ HRD

(12-12-2014 - 10:42 PM) - Lượt xem:109

Một trong những giàn khoan lớn, hiện đại nhất từ trước đến nay

Giàn công nghệ HRD, một trong những giàn khoan lớn, hiện đại nhất từ trước đến nay do PTSC M&C đóng đã hạ thuỷ ngày 29/11/2014 sau đó vận chuyển về Ấn Độ.  Tính chất chương trình lớn, gấp gáp và luôn thay đổi cần đến một tập thể trẻ, năng động và phục vụ khách hàng vô điều kiện như A2Z Event. Vất vả nhưng vui bở sự kiện đã thành công mỹ mãn, Tập thể ê kíp chương trình và các anh em thi công đã làm xuyên mấy đêm dài, team của A2Z Event luôn biết mình phải làm gì trong quãng thời gian luôn ngắn một cách ngặt nghèo.