Find us on Google+

Khách hàng tiêu biểu

A2Z Event - Nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Lễ phát động xây dựng Dự án Đường sắt đô thị số 1

(21-08-2013 - 07:54 AM) - Lượt xem:1580

Khách hàng nước ngoài đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp, khách hàng trong nước khen ngợi ở năng lực thích ứng với mọi phát sinh.

Khách hàng GS Hàn Quốc - Nhà thầu chính của Sumitomo Nhật Bản trong dự án luôn tin tưởng ở dịch vụ của A2Z Event, từ dự án Xii ở quận 2, đến cầu Bình Lợi, rồi dự án đường sắt trên cao ... chúng tôi đã cung ứng dịch vụ hoàn hảo, được khách hàng nước ngoài đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp, khách hàng trong nước khen ngợi ở năng lực thích ứng với mọi phát sinh.