Find us on Google+

Hoạt động A2Z Event

Lớp học sơ cấp cứu cho công nhân

(21-08-2013 - 09:01 PM) - Lượt xem:0

Công ty đã tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu ...

Ngày 10/12 vừa qua, Công ty đã tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu cho toàn bộ công nhân, quản lý đội sản xuất. Lớp học do Trung tâm y tế Quận 3 phối hợp thực hiện diễn ra trong cả ngày, buổi sáng dành cho phần lý thuyết, buổi chiều thực hành trên chính các người mẫu - công nhân. Khóa huấn luyện thực sự đã mang lại sự tự tin cho đội ngũ công nhân vì họ biết rằng mình đang được Công ty chăm lo kể cả những vấn đề nhỏ nhất.