Find us on Google+

Hoạt động A2Z Event

Kỷ lục gia yêu rồng Việt Nam

(16-08-2013 - 10:59 PM) - Lượt xem:0

Rồng Việt với mình rắn - vảy rùa - chân phụng - đầu lân, tứ linh trong một ...

Rồng Việt từ thời Lý - Trần - Nguyễn đã biến hoá theo những cách nghĩ khác nhau của thời đại. Là người nguyện dịch văn hoá bằng ngôn ngữ hiện đại, A2Z Event rất muốn mang rồng đến mọi nơi trên đất nước để tăng thêm lòng tự tôn dân tộc. Rồng Việt với mình rắn - vảy rùa - chân phụng - đầu lân, tứ linh trong một quả là kỳ vỹ, với tình cảm ấy A2Z Event đã đưa ra ý tưởng kỷ lục rồng vẽ bằng graffiti trên đường phố Mỹ Tho và được sách kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận.