Find us on Google+

Lễ Khánh thành Cầu Mỹ Lợi

(23-09-2015 - 04:58 PM) - Lượt xem:2152

Ngày 29/08/2015, A2Z Event đã tổ chức Lễ Khánh thành Cầu Mỹ Lợi bắc qua 2 tỉnh Long An - Tiền Giang