Find us on Google+

Lễ Khánh thành TT Biomin Sanphar

(09-07-2015 - 05:22 PM) - Lượt xem:2022

Ngày 30/6 vừa qua, A2Z Event tổ chức Lễ Khánh thành TT Biomin Sanphar tại Đại học Quốc gia Tp.HCM