Find us on Google+

Lễ Khởi công OneHub Saigon

(15-02-2016 - 10:17 PM) - Lượt xem:1952

Ngày 01/10 vừa qua, tại SHTP, A2Z Event đã tổ chức Lễ Khởi công Dự án OneHub Saigon