Find us on Google+

Trang thiết bị chính

A2Z Event - Nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

Nhà lều nhỏ và các loại mái che

(18-08-2013 - 04:47 PM) - Lượt xem:2042

Nhà lều nhỏ với dàn khung tiêu chuẩn cột tròn đường kính 42mm mái bạt trắng,các loại dù tròn, chữ nhật, 1 hoặc 2 cột chống ...

Nhà lều nhỏ với dàn khung tiêu chuẩn cột tròn đường kính 42mm mái bạt trắng các khẩu độ 6m, 8m,12m, 18m ..., các loại dù tròn, chữ nhật, 1 hoặc 2 cột chống ... thiết bị này đảm bảo sát với thực tế thi công, cũng như kinh phí dành cho từng sự kiện.