Find us on Google+

Nhà lều nhỏ và các loại mái che

(18-08-2013 - 04:47 PM) - Lượt xem:2062

Nhà lều nhỏ với dàn khung tiêu chuẩn cột tròn đường kính 42mm mái bạt trắng,các loại dù tròn, chữ nhật, 1 hoặc 2 cột chống ...

Nhà lều nhỏ với dàn khung tiêu chuẩn cột tròn đường kính 42mm mái bạt trắng các khẩu độ 6m, 8m,12m, 18m ..., các loại dù tròn, chữ nhật, 1 hoặc 2 cột chống ... thiết bị này đảm bảo sát với thực tế thi công, cũng như kinh phí dành cho từng sự kiện.