Find us on Google+

Các thiết bị đặc biệt

(18-08-2013 - 04:50 PM) - Lượt xem:2155

Các thiết bị mang tính công nghệ,đặc thù cao như âm thanh ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, biểu diễn ...

Các thiết bị mang tính công nghệ,đặc thù cao như âm thanh ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, biểu diễn ... cần được giám sát bởi đội ngũ đạo diễn sân khấu, âm thanh ánh sáng, hiệu ứng hàng đầu Việt Nam thuộc ê kíp của A2Z Event. Sử dụng loại trang thiết bị này sao cho đạt mức hiệu quả tối đa luôn là mong muốn của mọi đơn vị tổ chức và chúng tôi là người sẽ giúp khách hàng của mình đạt được mức độ thành công đó bằng chuyên môn cao, sâu và rộng trong lĩnh vực.