Find us on Google+

Các sự kiện lớn ở Đà Nẵng

(20-08-2013 - 06:31 PM) - Lượt xem:33

Sự kiện lớn, đòi hỏi cách tiếp cận khác thường, khối lượng trang thiết bị lớn ...

Là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực tổ chức lễ (ceremonial events), A2Z Event luôn được các khách hàng ở Đà Nẵng và các vùng phụ cận chọn cung ứng dịch vụ một khi có những sự kiện lớn, đòi hỏi cách tiếp cận khác thường, khối lượng trang thiết bị lớn. Khi ấy, dường như sự cách trở về không gian không còn đáng kể.

A2Z Event đã tổ chức thực hiện rất nhiều sự kiện như thế, đơn cử như Lễ khởi công Da Nang Center, Lễ khởi công toà tháp Vien Dong Meridian, Lễ khởi công cầu Cửa Đại Quảng Nam, Lễ khởi công cầu Rồng, Lễ khánh thành cầu Thuận Phước, Lễ khởi công Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng ...