Find us on Google+

Lễ khởi công Cầu Hoá An II

(21-08-2013 - 08:16 AM) - Lượt xem:1177

Sự kiện một lần nữa chứng tỏ hàm lượng, chất lượng nghiệp vụ, năng lực, đẳng cấp kết tinh ...

Lễ khởi công cầu Hoá An 2 là một sự kiện được tiếp cận và triển khai bài bản từ khâu khảo sát, thiết kế tương ứng nhận diện thương hiệu Sonadezi, bố trí, thực hiện chương trình. Sự kiện một lần nữa chứng tỏ hàm lượng, chất lượng nghiệp vụ, năng lực, đẳng cấp kết tinh trong từng dịch vụ mà chúng tôi được khách hàng tín nhiệm giao phó