Find us on Google+

Lễ Khởi công Cầu Châu Đốc

(15-02-2016 - 10:07 PM) - Lượt xem:1906

Ngày 12/12 vừa qua, tại Tp. Châu Đốc, A2Z Event đã tổ chức Lễ Khởi công Cầu Châu Đốc