Find us on Google+

Lễ Khánh thành các cầu thuộc dự án nâng cấp đô thị Tp. HCM

(04-11-2014 - 05:27 PM) - Lượt xem:9

Cầu Bông, Cầu Hậu Giang, Cầu Lê Văn Sỹ ...

Lễ Khánh thành các cầu thuộc dự án nâng cấp đô thị Tp. HCM gồm các cầu như Cầu Bông, Cầu Hậu Giang, Cầu Lê Văn Sỹ đã được A2Z Event tổ chức trong năm 2014