Find us on Google+

Sơn TOA Việt Nam

(18-08-2013 - 02:09 PM) - Lượt xem:2121

Được TOA đánh giá rất cao ở khả năng thực hiện cung ứng POSM với chất lượng - tiến độ - số lượng ổn định ...

Được TOA đánh giá rất cao ở khả năng thực hiện cung ứng POSM với chất lượng - tiến độ - số lượng ổn định ngay trong những tình huống ngặt nghèo nhất về thời gian, A2Z đã từng bước trở thành đơn vị cung ứng chính của tập đoàn sơn đến từ Thái Lan.