Sản xuất phim quảng cáo, phim tài liệu công ty, tổ chức thi công sản xuất vật dụng quảng cáo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và các hoạt động khác.