Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến dịch PR, tổ chức thi công sản xuất vật dụng quảng cáo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và nhiều hoạt động kích hoạt thương hiệu khác.