Cách mà chúng ta chú trọng vào các nghi lễ, chăm sóc thành phần khách mời quan trọng, sự chỉn chu trong mọi chi tiết làm nên một sự kiện khánh tiết đích thực